Prodej hutního materiálu


  • +420 597 583 421

Všeobecné obchodní podmínky


Nedílnou součástí jakékoliv uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, potvrzené objednávky či potvrzené nabídky nebo zhotovení díla uzavírané se společností STEELCOM CZ a. s. jsou Všeobecné obchodní podmínky STEELCOM CZ a.s.,  pokud nebylo písemně ujednáno jinak. Vylučuje se z použití §1751 odst.1 občanského zákoníku, a tedy jiné obchodní podmínky, než Všeobecných obchodních podmínek STEELCOM CZ a.s., se nepoužijí. STEELCOM CZ a.s. vylučuje přijetí objednávky či zakázky s dodatkem nebo odchylkou.