Sprzedaż materiałów hutniczych


  • +420 597 583 421

STEELCOM CZ, a.s.
Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava
IČ: 25876422

DIČ: CZ25876422

Spółka wpisana w Rejestrze Handlowym: Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygnatura akt B 2480
Kapitał zakładowy: 11 000 000,-Kč
Wpłacono: 100 %

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Ing. Aleš Pavlík
Dyrektor zarządzający
T: +420 597 583 505
E: pavlik@steelcom.cz

Petr Bialek
Dyrektor handlowy
M: +420 604 228 501
E: bialek@steelcom.cz

Ing. Monika Gavláková
Dyrektor finansowy
M: +420 604 228 507
E: gavlakova@steelcom.cz

DZIAŁ HANDLOWY

Ing. Martin Kučera
Kierownik sprzedaży
M: +420 777 774 589
E: kucera@steelcom.cz

Daniel Bialek

M: +420 605 322 166
E: bialek.daniel@steelcom.cz

Silvie Kubíčková
M: +420 604 228 513

E: kubickova@steelcom.cz

Marie Černá
M: +420 604 228 506
E: cerna@steelcom.cz

Pavla Hanáková
M: +420 604 228 543

E: hanakova@steelcom.cz

MAGAZYN

Teren przemysłowy Vítkovice Steel, a.s.
ul. Štramberská – brána č.12
703 00 Ostrava – Hulváky

Michal Cabuk
Zastępca kierownika magazynu
M: +420 604 228 522
E: cabuk@steelcom.cz

Kateřina Hrbáčová
M: +420 724 944 125
E: hrbacova@steelcom.cz

Ing. Lukáš Hovůrka
M: +420 604 228 145

E: hovurka@steelcom.cz